Organizatorem Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie - os. Złotej Jesieni 16 we współpracy z Agencją Rynku Rolnego - Odział Terenowy w Krakowie, Małopolskim Stowarzyszeniem Kucharzy i Cukierników, Klubem Szefów Kuchni, Stowarzyszeniem Polskich Barmanów Okręg Południowy oraz Krakowską Kongregacją Kupiecką. Konkurs odbywa się w kategoriach: kucharz, kelner, barman.