Celem konkursu jest promocja profesjonalnego barmaństwa, zdobycie nowych umiejętności przez uczniów, rozwijanie ich zainteresowań, promowanie kultury spożywania napojów alkoholowych oraz zdrowej rywalizacji wśród uczniów.